BB Møde – 30. november 2014 referat

INVITEREDE:

Mischa Gundmann – (RCS)
Keld Aabjørn – (events)
Magnus Kreiberg (personale)
Nis Andersen (street)
Troels Jørgensen (RCS formand)
Morten Westh (street)
Jonas Schrøder (bowl)
Frederik Tanghøj (byg)

AFBUD:

Thomas Madsen (vert)

SIDEN SIDST:

– Gennemgang af sidste ref.

Det konstateres at de fleste tiltag er gennemført.

– Ny skiltning. Der bliver lavet et nyt skilt til døren og til baren.
– Døren ved Vigerslev Allé tages i brug.
– Der bygges nye møbler til cafeen + knager sættes op til overtøj.
– Ny fladskærm til cafeen som kan vise skatefilm i hele åbningstiden.

DAGSORDEN:

– Gennemgående renovering af CPH SKATEPARK

Det er besluttet at de resterende Brugerbestyrelses midler fra 2014 samt 2015 bruges på en gennegående renovering af hallen herunder, mere lys, reperation af vægge og rum, vægge males, osv.

– Nyt streetareal.

I maj 2015 bygges nyt streetareal i hele hallen. Det blev enstemmigt besluttet at verten fjernes. Thomas Madsen bakker ikke op om nyt streetareal hvis der ikke indgår en stor bowl i det nye design.

– Lys I hallen

Der sættes nyt lys op under balkonen samt bagerst i hallen.

– Arbejdsdag for at forbedre streetareal

I november måned holder vi en arbejds weekend hvor streetarealet for et løft.

– Xhall

Der arbejdes på endelig udmelding om hvornår Xhall står færdigt.
Royal Copenhagen Skate arrangerer en workshop dag for design af bowlen.

– Oprydning i hallen

Der strammes op i forhold til løsdele, borde, køleskabe, osv i hallen

– Stemning i hallen

Nyt poolbord indkøbes.
Bordtennis sættes op i loungen igen.

INDKOMMENDE FORSLAG:

– Ekstra dag til løbe hjul. Forslag fra Kenneth Pedersen

Dettte blev enstemmigt nedstemt.
Der arbejdes på at gøre hallen til 100% skateboard.
WF melder tilbage med en opgørelse over indtjeningen på onsdage.
Der undersøges om evt. sponsormidler kan være med til at gøre hallen uafhængig af løbehjul.
Dog holder vi status quo, indtil der kommer en indendørs mulighed for løbehjul.

– Åbent mellem jul og nytår. Forslag fra Mischa.

Der bliver holdt åbent mellem Jul og nytår samt udvidede åbningstider i skoleferier.

ØNSKER / INPUT / IDEER

Skab med kode i fælledparken til koste, svabere og blæser.

EVT.

Peter får ansvaret for opdatering af hjemmesiden + instagram.