Royal Copenhagen Skate Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Foreningen Royal Copenhagen Skate indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 17. november 2016 kl. 20.00 i Copenhagen Skatepark
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.
Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i
hænde senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling.
Forslag afleveres til (formand) Troels S. Jørgensen på mail [email protected]
For nærmere info om foreningen eller vedtægter se www.royalcopenhagenskate.dk

Umiddelbart inden generalforsamlingen afholder vi en best trick konkurrence på streetarealet. Konkurrencen starter kl. 19.00 og der vil være gode præmier.
Mvh.
Bestyrelsen/Royal Copenhagen Skate
Copenhagenskatepark
Posted in Nyheder.