Royal Copenhagen Skate Holder Generalforsamling d. 9 November

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Foreningen Royal Copenhagen Skate

Mandag d. 9. november 2015 kl. 20.00 i Copenhagen Skatepark

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling.
Forslag afleveres til (formand) Troels S. Jørgensen på mail [email protected]

For nærmere info om foreningen eller vedtægter se www.royalcopenhagenskate.dk

Posted in Nyheder.